Oto Yıkama Makinası

Oto yıkama makinası, cazip fiyatlar ve uygun ödeme seçenekleri ile Kartek Makina´da!

Oto Yıkama Makinası

Oto yıkama makinaları, 100 bar basınçtan 1000 bar basınca kadar üretilebilen oto yıkama makinalarıdır. Bunlar profesyonel makinalar olup basınç miktarına göre sınıflandırılmaktadır.150 Hp ile 500 Hp motor gücüne sahip basınçlı oto yıkama makinalarımız başta oto yıkama istasyonları, basınçlı su ihtiyacı olan işletmeler için çok uygundur. Düşük elektrik ve su tüketimi sayesinde hızlı, derin ve etkili, suyun basınç gücünü ortaya çıkaran zarar vermeyen ama kuvvetli temizleme özelliğini ortaya çıkararak temizlik yapan oto yıkama makinalarımız ile zamandan, işçilikten ve maaliyetten tasarruf etmiş olursunuz


KULLANIM AMACI
-Sadece, 30 ile 250 bar arasında yüksek basınçta tabanca ile çalışma imkanı sağlayan, makinelerin, taşıtların, binaların, aletlerin ve genelde yüzeylerin temizliği için tasarlanmıştır.
-Bu makine imalatçı firma tarafından üretilen veya tavsiye edilen parçalar kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Başka parçaların kullanılması makinenin çalışma performansını ve güvenliğini etkileyebilir.
-Oto yıkama makinası sadece tasarlanmış olduğu amaç doğrultusunda kullanılmalıdır, tasarlanış amacından farklı amaçlar için kullanılması tehlikeli sonuclar doğurabilir.

YANLIŞ KULLANIM ÖRNEKLERİ
-Tabanca ile çalışılmaya uygun olmayan yüzeylerin yıkanması.
-İnsanların, hayvanların, elektrik cihazlarının ve makineninkendisinin yıkanması.
-Uygun olmayan deterjanların ve kimyasalların kullanılması.
-Çalışma esnasında tabanca ucundaki nozulun bloke edilmesi.
İmalatçı firma uygunsuz, hatalı ve mantık dışı kullanımlardan doğabilecek olası zararlardan sorumlu tutulamaz.
-Makinelerimiz güvenlik açısından yürürlükte olan kurallara uygun olarak üretilmişlerdir.
-Makinenin üzerinde teknik özelliklerini ve seri numarasını belirten plaka yerleştirilmiştir ve mutlaka bulunmaktadır.
-Satın alma esnasında ürünün plakasının olduğundan emin olunuz. Aksi halde derhal imalatçı firmayı veya satıcıyı haberdar ediniz.
-Plakası bulunmayan makineler, imalatçının sorumluluğunun düşmesine sebeb olacağından ötürü kullanılmamalıdır. Plakasız makineler kimliksiz kabul edilmeli ve potansiyel olarak tehlikeli kabul edilmelidir.

KULLANIMA ARA VERİLMESİ
-Kullanıma uzun süreli ara verilmesi halinde, besleme kaynaklarının bağlantısını kesiniz.
-Toz birikmesi sonrasında zarar görebilecek kısımların korunmasını sağlayınız.
-Tekrar çalıştırılmaya başlanması halinde su bağlantı borularında yarıklar veya kesikler olmadığının kontrol edilmesi gerekir.

KULLANIMI

A)HAZIRLIK
-Basınçlı oto yıkama makinası veya diğer adıyla basınçlı temizlik makinenizi üstü kapalı ve dış müdahalelerden uzak yerde bulundurunuz. Mutlaka baca bağlantısı yapınız. ( Sıcak sulu modellerimizde mevcuttur.)

B) OTO YIKAMA MAKİNASININ SU BAĞLANTISI
-Şebeke suyu kullanılacaksa, şebeke suyunun yeterliliğinden ve temizliğinden emin olunuz. Bunun için teknik özellikler bölümünde pompaların su tüketim litreleri verilmiştir.
*İdeal olan şebeke suyunu bir tankta biriktirip makineyi tanktan beslemektir.
-Makineye çekeceğiniz temiz su hortumunu 3/4 kullanınız.
Kesinlikle daha küçük çapta hortum kullanmayınız. Su girişine taktığınız hortumu kelepçeyle iyice sıkınız.
Tetiksiz oto yıkama makinası kullanıyorsanız, makineyi kapattığınızda tabancadan su akmaması için su tankıyla makine arasına valf koyunuz.
-Su tankıyla oto yıkama makinası arasına kavanoz tip kum tutucu filtre takınız.

ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME:
-Makine temiz su ile çalışmalıdır. Kirli veya kumlu sular, aşındırıcı, sulandırıcı kimyasal ürünler makineye ciddi zararlar verirler.
-Yukarıda belirlenenlere uyulmaması İmalatçı Firmayı her türlü sorumluluklardan muaf kılar ve makinenin ihmalkarlık çerçevesinde kullanılmış olduğunu gösterir.

ELEKTRİK BESLEME ŞEBEKESİNE BAĞLANTI
-:Oto yıkama makinas ının şebekeye bağlantısı yürürlükte olan kurallara uyarak çalışacak nitelikteki uzman teknisyenler tarafından gerçekleştirilmelidir.
-Tesis üzerinde mevcut şebeke geriliminin, makinenizin hazırlanmış olduğu ve kimlik plakası üzerinde bildirilen gerilime uygun olduğunu kontrol ediniz.
-Elektrik kablosu kaza ile ezilmelere karşı korunmalıdır.
-Oto yıkama makinası nı zarar görmüş besleme kablosu ile kullanmayınız.
-Her türlü elektrik cihazının kullanımı başlıca bazı kurallara uyulmasını gerektirir.
-Cihaza ıslak el veya ayaklaklarla dokunmayınız.
-Cihazı çıplak ayakla kullanmayınız.
-Fişi, elektrik prizinden çıkarmak için besleme kablosunu veya oto yıkama makinası nın kendisini çekmeyiniz.
-Elektrik çarpmasına karşı koruma amaçlı oto yıkama makinası I Sınıfı bir cihazdır.
- Yukarıda belirtilenlere uyulmaması imalatçı firmayı her türlü sorumluluktan muaf kılar ve ürünün ihmalkarlık çerçevesinde kullanılmış olduğunu gösterir.

ÇALIŞTIRILMASI:
-Oto yıkama makinası nın su ve Elektrik tesisatı kullanım bölümünde belirtildiği gibi hazır hale getirildikten sonra basınç hortumunun bir ucunu makinenizin basınçlı su çıkış ucuna basınç hortumunun diğer ucunuda tabanca kabzesinde bulunan su girişine takınız. İlk çalıştırmada ( Şekil 6 ) kumanda panelindeki start-stop anahtarını 1, konuma getirerek pompa motorunun çalışmasını sağlayınız.
-İlk çalıştırmada havasını tam almayıp standarda uygun tam çalıştıramazsınız. Makinenizi bir kaç kez açıp kapatınız bu şekilde makinenin havasını alıp istenilen basıncı elde edersiniz.

KİREÇ GİDERME
Sudaki kireç sarmal boru içinde biriktiğinden ve zamanla sarmal borunun tıkanmasına neden olduğundan periyodik olarak kireç giderme işleminin yapılması gereklidir.
Bu işlemi yetkili teknik servislerimizden birinde yaptırınız. Bu şekilde hem tasarruf edeceksiniz hem de makinezinin etkinliği artacaktır. ( Sıcak sulu modellerimizde mevcuttur.)
-Oto yıkama makinası nın pompa yağını yaklaşık 60 saatte bir değiştiriniz.( 20/50 Shell Dıesel Plus 400-450 Gr.)
-Serpantin sarmal borusunu düzenli olarak servis merkezlerimizden birine temizlettiriniz.(
Sıcak sulu modellerimizde mevcuttur.)
-Kullanma kılavuzunda belirtilen periyotlarda mutlaka makinenizin bakımını teknik servis merkezlerimizden birine yaptırınız.
-Yukarıda belirtilenlere uyulmaması İmalatçı Firmayı her türlü sorumluluktan muaf kılar ve ürünün ihmalkarlık çerçevesinde kullanılmış olduğunu gösterir.

YAKIT DEPOSUNUN DOLDURULMASI
-Depoyu Diesel motorlar için kullanılan yakıtla doldurunuz.( Sıcak sulumodellerimizde mevcuttur.)
-Kimlik Plakasında belirtilen yakıttan farklı yakıt kullanmayınız.Makinenizin çalışması esnasında yakıt seviyesini periyodik olarak kontrol ediniz.
-Yakıtsız çalışma mazot pompasında zararlara yol açabilir.

MAZOT DEPOSU TEMİZLİĞİ
-Temizleme işlemini periyodik olarak gerçekleştiriniz. Mazot deposunu boşaltınız.( Sıcak sulu modellerimizde mevcuttur.)Depoyu temiz mazot ile çalkalayınız .

SU FİLTRESİNİN TEMİZLİĞİ
-Su filtresini temizleyiniz ve olası kirlerden arındırınız.

BASINÇ MEMESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ
-Çalışmaya bağlı normal aşınmaya maruz bir komponent olduğundan tabancanın üzerine monte edilen basınç memesinin periyodik olarak değiştirilmesi gerekmektedir.
-Aşınma genellikle makinenin çalışması esnasında basınç düşüşü ile anlaşılabilir. Olası bir değiştirme işlemine ilişkin bilgiler için imalatçıya veya teknik servise danışınız.

UYARILAR
-Topraklama hattının takılı ve doğru olduğundan emin olunuz.
-Makineyi üst kabini açık iken çalıştırmayınız.
-Makinenin gücüne uygun V otomat sigortayı priz öncesinde taktırınız.
-Ateşleme sisteminde arıza olduğunu anlarsanız, problemi gidermeden çalıştırmaya uğraşmayınız, içeride mazot birikmesine neden olabilirsiniz.
-Bakım ve tamirat yapmadan önce fişi prizden çekiniz.
-Oto yıkama makinası hortumu üzerinden araç geçirmeyiniz.
-!!! Tetiksiz modellerde oto yıkama makinası nı açmadan tabancayı elinizde sıkıca tutunuz.
-!!! Basınçlı suyun kesme ve darbe etkisi olduğundan insanlara karşı tutulması tehlikeli ve
zararlıdır.
-Basınçlı suyu elektriksel teması olabilecek yerlere tutmayınız.
-Basınçlı suyu uygun mesafeden tutarak temizlik yapınız,aksi taktirde temizlenen yüzeye zarar
verebilirsiniz.
-!!! Makinenizi ıslak ise fişi prizden çekerek kurulayınız, aksi taktirde hayati tehlike söz konusu
olabilir.
-Çocukları makineye yaklaştırmayınız.
-Bacasız kullanmayınız. (Sıcak sulu modellerimizde mevcuttur.)
-Tetikli modellerde makineyi kapattıktan sonra tetiğe basarak basıncın çıkmasını sağlayınız.
-Sıcak sulu temizliklerde kapatmadan önce soğuk konumuna getirerek soğuduktan sonra
kapatınız.( Sıcak sulu modellerimizde mevcuttur.)
-Makinenizin tamirini eğitim almış Yetkili Servislere yaptırınız.
-Makinedeki seri numarasıyla kullanma kılavuzundaki seri numarasının doğruluğunu kontrol ediniz.
-Daha sonraki servis hizmetlerine kolaylık sağlaması açısından Seri numarasını güvenli bir yere not ediniz.
-İmalatçı firma tarafından üretilen ve tavsiye edilen yedek parçaları kullanınız.
-Yanlış kullanım sonucu oluşabilecek zararların sorumluluğu kullanıcıya aittir.
-Kazalardan koruma amacıyla koyulan kurallara ve güvenlik talimatlarına uyulmalıdır.
-Makine ilk çalıştırma esnasında tabancasız 5 dakika kadar boşta çalıştırılmalıdır.
POMPA YAĞ SEVİYESİNİN KONTROLÜ VE DEĞİŞİMİ
Seviye kontrol çubuğu aracılığıyla yüksek basınç pompasının yağ seviyesini periyodik olarak kontrol ediniz.
Aşağıdaki gibi hareket ediniz:
1- Pompa altına yerleştirilmiş olan pompa yağ tıpasını sökünüz.
2- Seviye kontrol çubuklu tıpayı açınız.
3- Yağı tamamen bir kabın içine damlamaya bırakınız.
4- Tahliye tıpasını sıkıştırınız ve seviye kontrol çubuğu üzerinde gösterilen seviyeye kadar üst delikten yağ koyunuz.
5- Hergün makine yağ seviyesi kontrol edilmelidir.

DONMAYA KARŞI ÖNLEMLER
-Makinenizi dona maruz bırakmayınız.
-İş bitiminde veya uzun süreli molalarda, makine dona maruz
ortamlarda bırakılırsa makineye ciddi zararların gelmesini
önlemek için antifiriz kullanılması zorunludur.

ANTFİRİZ KULLANIMI İÇİN İŞLEMLER
1-Su beslemesini kapatınız, besleme borusunun bağlantısını kesiniz ve tamamen boşalana kadar makineyi çalıştırınız.
2-Çalışma şalteri ‘0' pozisyonunda olarak makineyi durdurunuz.
3-Antfriz solüsyonu ile bir kap hazırlayınız.
4-Besleme borusunu antifriz solüsyon içeren kaba bastırınız.
5-Çalışma şalteri ‘1' pozisyonunda olarak çalıştırınız.
6-Antifriz püskürtme memesinden çıkana kadar makineyi çalıştırınız.
7-Makineyi kapatınız ve tek kutuplu şalter aracılığıyla veya fişi elektrik prizinden çıkararak elektrik beslemesiyle bağlantısını kesiniz.

DETERJANLI YIKAMA (Tetikli modellerde standarttır.)
-Kire ve yıkanacak yüzeye en uygun deterjan solüsyonunu hazırlayınız.
-Makine stop durumundayken tabanca ucundaki nozul gevşetilir.
(Sağ elle namlu plastiğinden tutup sol elle deterjan enjektörünü saat tersi yönünde gevşetiniz.)
-Bu ayar yapıldıktan sonra makineyi çalıştırdığınızda tabanca ucundaki suyun basıncının düştüğünü ve duş şeklinde aktığını göreceksiniz.
Bu esnada makine deterjan emmeye başladı demektir.3-4 saniye bu şekilde çalıştırıldığında deterjan atmaya başlar. Istediğiniz kadar deterjan püskürttükten sonra deterjanı kesmek için ister makineyi kapatarak ister çalışma halinde deterjan enjektörünü ilk konumuna aldığınızda deterjan emme durdurulmuş olacaktır.
-Deterjan ile kullanımdan sonra, yüksek basınç su devresini durulayınız. Deterjan tankı devreden çıkarılarak makinenizi 1 dakika süreyle çalıştırınız.

BAKIM
- Kullanım ve su kirlilik derecesine göre temiz su filtresini temizleyiniz.Aksi durumda pompa susuz çalışacağından muhtelif arızalara sebebiyet verecektir. Temiz su filtresinin kontrolsüzlüğü filtresiz kullanım kadar zararlıdır.

ÖNEMLİ NOT:
Belirlenen süreler normal çalışma şartları için geçerlidir. Ağır şartlarda kullanımlar için her işlem aralığını azaltınız. Bakım veya onarım için sadece maksimum kalite, güvenirlik ve güvenlik özelliklerini sağlayan orijinal yedek parçalar kullanınız.
Orijinal yedek parçaların kullanılmaması imalatçıyı her türlü sorumluluktan muaf kılar, bu durumda sorumluluk müdahaleyi gerçekleştirene aittir.

GENEL KURMA VE KULLANIM UYARILARI
-Makinenizi çocuklar, yetişme çağında olanlar ve aciz kişiler (Sarhoşluk hali ) tarafından kullanılmamalıdır.
-Sadece makinenizin güvenli çalışmasını garanti eden orijinal aksesuar ve yedek parça kullanınız.
-Püskürtme tabancası ve makine arasındaki bağlantı hortumu hasar görmemelidir. Hasar görmesi halinde derhal değiştiriniz.
-Makinenin çalışma alanı dahilinde insanların ve hayvanların olmamasına dikkat ediniz.
-Doğru kullanılmadıkları taktirde makinenizin tabancasından çıkan basınçlı su tehlikeli olabilir.
-Tabancayı insanlara , hayvanlara , elektrik cihazlarına ve kendinize doğru tutmayınız.
-Tabancanın ucunda bulunan nozul bir tepkime gücü doğurur. Bu sebebten dolayı tabancayı sıkı kavrayınız.
-Kullanım esnasında nozulun ucunun kapatılması ve engellenmeye çalışılması tehlikeli sonuçlar doğurur.
-Sıcak suyla çalışan makinelerimizde, suyun ısıtılmasını sağlayan, mazotla çalışan bir brülör kullanılır.( Sıcak sulu modellerimizde mevcuttur.) Başka yakıtların kullanılması tehlikeye yol açar.
-Her türlü temizlik ve bakım işlemini gerçekleştirme den önce,makinenizin elektrik ve su besleme şebekeleriyle bağlantılarını kesiniz.
-Periyodik olarak senede en az bir defa güvenlik ayarlarını ve bakımını teknik servis merkezlerimizin birinde yaptırınız.
-Makinanızı kullanırken guvenlik ekipmanlarınızı takınız.(eldiven,gözlük...vs.)
-Sıcak suyla çalışan makinenizin havalandırma açıklıklarını veya deliklerini ve bacasını kesinlikle tıkamayınız.( Sıcak sulu modellerimizde mevcuttur.)
-Makinenizi,hasar görmüş besleme kablosu ile kullanmayınız. Kablonun hasar görmesi halinde, değiştirilmesi için sadece teknik servis merkezlerimizden birine başvurunuz. Besleme kablosu kullanıcı tarafından değiştirilemez.
-Elektrik besleme kablosu asla mekanik gerilimde olmamalıdır ve kablonun geçtiği hat muhafaza edilmelidir.
-Makinenizin arızalanması veya kötü çalışması halin de cihazı kapatınız,kurcalamayınız ve bir teknik servis merkezimize başvurunuz.
-Kullanım kılavuzu; makinenin kurulması, çalıştırılması ve kullanımından önce okunmalı ve saklanmalıdır.
-Makineyi kullanacak ve rutin bakımını gerçekleştirecek olan kişiler mutlaka kılavuzu okumalı ve makine hakkında bilgilendirilmelidirler.

Whatsapp Bilgi